Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań Gminy Godziesze Wielkie z zakresu rozwoju sportu w 2014 roku

  

Zarządzenie nr 243/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań Gminy Godziesze Wielkie z zakresu rozwoju sportu w 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 243/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 stycznia 2014 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 243/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 28 stycznia 2014 roku