Kurenda w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

KURENDA

DO MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

          Wójt Gminy Godziesze Wielkie przypomina, że miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnosić należy bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy kolejne miesiące kalendarzowe, na indywidualne konta bankowe,  w terminach:

1) I rata do 10 lutego danego roku,

2) II rata do 10 kwietnia danego roku,

3) III rata do 10 lipca danego roku,

4) IV rata do 10 października danego roku.

          Poprawne segregowanie odpadów przez mieszkańców sprawiło, że na terenie Gminy Godziesze Wielkie, na obecną chwilę nie zachodzi konieczność podnoszenia stawki opłaty na 2014r., a tym samymi w/w opłatę uiszczać należy zgodnie z wcześniej złożoną deklaracją (jeżeli liczba mieszkańców nie zmienia się, nie trzeba co roku składać nowych deklaracji).  

          Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Godziesze Wielkie uiszczać można w następujących sposób:

- bezpośrednio do PKO BP SA Centrum Korporacyjne w Kaliszu- Agencja Godziesze Wielkie,

- przelewem na indywidualne konto bankowe,

- u inkasentów (sołtysi poszczególnych wsi oprócz miejscowości Wolica, gdzie inkasentem jest Pani Anna Karolak i miejscowości Krzemionka, gdzie inkasentem jest Pani Magdalena Gilicka).

          Jednocześnie bardzo prosimy o rzetelne przekazywanie informacji na temat liczby osób zamieszkujących Państwa posesję, gdyż informacje zawarte w wypełnianych przez Państwa deklaracjach mają  wpływ na stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto przypominam, że w przypadku zaistnienia zmiany tj. zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób zamieszkujących posesję, należy złożyć nową deklarację, w ustawowym 14 dniowym terminie od dnia  nastąpienia zmiany.

          W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości bardzo proszę o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy, pokój nr 7, tel. 62 76 11 089 w.20

 

                    Z-ca Wójta Gminy

                    /-/ Alicja Jędrasiewicz