Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań Gminy Godziesze Wielkie z zakresu rozwoju sportu w 2014 roku

 

Zarządzenie Nr 250/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 06 lutego 2014 roku

Umowa o wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu

Rozliczenie z realizacji wykonania zadania z dotacji udzielonej z budżetu gminy w 2014 roku