Wybory do Parlamentu Europejskiego - 25 maja 2014 roku

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Nr 255/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Godziesze Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 roku o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz  o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Uchwała nr XL/223/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Godziesze Wielkie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 214 roku

Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu z dnia 2 kwietnia 2014 roku

Obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 22 kwietnia 2014 roku o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,  zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Dyżur pełnomocnika Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Kaliszu w dniu 2 maja 2014 roku 

  

Kalendarz wyborczy

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo na obszarze gminy w okresie obejmującym dzień wyborów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zarządzenie nr 272/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 273/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 272/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 8 maja 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 7.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Godziesze Wielkie

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców Gminy Godziesze Wielkie