Zasady rekrutacji uczniów do publicznych szkół podstawowych i do publicznych przedszkoli w Gminie Godziesze Wielkie w roku szkolnym 2014/2015

 

Zasady rekrutacji uczniów do publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Godziesze Wielkie w roku szkolnym 2014/2015

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkolnym

  

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli w Gminie Godziesze Wielkie w roku szkolnym 2014/2015

Deklaracja rodzica o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego