Kurenda w sprawie uruchomienia kolejnego odbioru selektywnie zebranego popiołu w ramach Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na koniec sezonu grzewczego

 

KURENDA

DO MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

                    W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy odbiorem selektywnie zebranego popiołu, Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że uruchomiony zostanie kolejny objazd Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów na koniec sezonu grzewczego tj. pod koniec kwietnia. O szczegółowych terminach zostaną Państwo poinformowani odrębną kurendą oraz informacja ta umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Ochrona środowiska/ gospodarka odpadami" oraz na stronie internetowej Gminy Godziesze Wielkie w zakładce „Aktualności".

                   Podobnie jak podczas poprzednich akcji Pracownicy Mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów odbierać będą popiół zgodnie z listą nieruchomości, których właściciele zgłosili się w Urzędzie Gminy i pobrali worki do tego celu przeznaczone. Worki te dostępne będą w Urzędzie Gminy od 20.03.2014r.

                   W przypadku jakichkolwiek pytań bardzo proszę o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy, pokój nr. 7, tel. 062 76 11 089 w. 20.

 

                                                    z up. Sekretarz Gminy

                                                     /-/ Teresa Walęcka