Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2013 rok

   

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2013 rok

Załącznik Nr1, Nr2, Nr3, Nr4, Nr5, Nr6, Nr7 do Informacji z wykonania budżetu za 2013 rok