Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2014 roku

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2014 roku

Załącznik nr 1 do informacji