Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2014r.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2014r. 

             Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Godziesze Wielkie odbywał się będzie podobnie jak w poprzednim roku tj. zgodnie z terminami i zasadami ujętymi w poniżej zamieszczonych harmonogramach.

Z uwagi jednak na to, że odbiór szkła i opakowań ze szkła stanowił niewielki procent odbieranych odpadów komunalnych bądź też odpady te wystawiane były przez większość mieszkańców, co kilka miesięcy, zmieniona została częstotliwość  odbioru szkła i opakować ze szkła, na jeden raz na kwartał, w nieograniczonej ilości. W związku z powyższym proszę o przetrzymanie ich do czasu wyznaczonych terminów odbioru. Przesunięty został także termin odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, zgodnie z projektem nowej ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. od listopada do marca 1x w miesiącu natomiast w od kwietnia do października 2x w miesiącu, przy jednoczesnym zniesieniu limitów na odbioru tych odpadów, z zastrzeżeniem kontroli poziomu segregacji.

Harmonogramy odbioru zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne wsie:

1.      Bałdoń

2.      Biała

3.      Borek

4.      Godziesze Małe

5.      Godziesze Wielkie

6.      Godzieszki

7.      Józefów

8.      Kakawa-Kolonia

9.      Kąpie

10.  Końska Wieś

11.  Krzemionka

12.  Nowa Kakawa

13.  Rafałów

14.  Saczyn

15.  Skrzatki

16.  Stara Kakawa

17.  Stobno

18.  Stobno – nr posesji 71 i  72

19.  Stobno – nr posesji 75

20.  Stobno Siódme

21.  Stobno Siódme- nr posesji 34, 34a, 36

22.  Takomyśle

23.  Wola Droszewska

24.  Wolica

25.  Wolica 108, 108a, 109C

26.  Zadowice

27.  Zajączki Bankowe

28.  Żydów  

         Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych (wspólne terminy dla osób uprawnionych do odbioru tych odpadów z terenu całej Gminy Godziesze Wielkie):

1.      Harmonogram odbioru odpadów biodegradowalnych