Kurenda w sprawie odbioru odpadów komunalnych w II półroczu 2014r.

Kurenda

do Mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie

             Szanowni Państwo!

            W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego przez trzy najbliższe lata usługę odbioru odpadów komunalnych z Państwa posesji wykonywać będzie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych (PUK) w Kaliszu.

            W związku z przyjętym poziomem cen za usługę nie przewidujemy wzrostu opłat od mieszkańców, przy utrzymaniu jednocześnie wszystkich dotychczasowych warunków.

            Otrzymaliście już Państwo nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w II półroczu 2014 roku, obejmujące tylko jedną zmianę:

- w workach „zielonych” prosimy odkładać opakowania szklane, które będą odbierane (bez ograniczeń ilościowych) raz na trzy miesiące.

            Bardzo prosimy Państwa (bo to jest warunkiem utrzymania bardzo niskich opłat) o wdrożenie prawidłowej segregacji:

a)      do worków „zielonych” tylko szkło;

b)     do worków „żółtych” (także bez ograniczeń ilościowych), plastik, metal, papier i tektura;

c)      do pojemnika na odpady zmieszane tylko to co nie podlega segregacji (ale nie odpady budowlane i biodegradowalne w tym odpady zielone, mogące być poddane kompostowaniu).

            Bardzo prosimy Państwa także o terminowe uiszczanie opłat (w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji na indywidualne konta) we wcześniej ustalonych terminach kwartalnych: do 10 lipca i 10 października 2014 roku). W przypadku dokonywania wpłat przez osoby trzecie prosimy zaznaczyć, że wpłacającym jest osoba, która złożyła deklarację. Prosimy również o to, aby wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji zgłaszać  w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

            Zapewniamy Państwa , że podejmujemy wszelkich starań, aby odbiór odpadów z Waszych posesji przebiegał bezproblemowo i na najbardziej dogodnych warunkach.

            W przypadku uwag i wątpliwości bardzo prosimy o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich i korzystanie z naszej strony internetowej.

 

                                                                                          Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                                       /-/ Józef Podłużny