Głosuj na SUPERSOŁTYSA 2014 roku

Głosuj  na  SUPERSOŁTYSA  2014  ROKU

      Józef Olszewski od 12 lat pełni funkcję sołtysa wsi Bałdoń w naszej Gminie. Jest również wiceprezesem Rady Powiatowej Wojewódzkiego Stowarzyszenia Sołtysów, wiceprzewodniczącym Rady Gminy Godziesze Wielkie. Za swoje zaangażowanie i społeczną pracę na rzecz lokalnej społeczności został wyróżniony przez Wójta Gminy i Starostę Powiatu Kaliskiego. Jego priorytetem jest budowa nowych dróg.

Na SYPERSOŁTYSA 2014 roku głosujemy do 20 lipca br.

Wyślij sms o treści SUPER.244 na numer 72355