Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2014r.

 

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2014r. 

 

Załącznik nr 1 do informacji