Kurenda dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 Kurenda

do Mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie

Szanowni Państwo!

          Rok temu, w lipcu 2013 roku, dołożyliśmy wspólnie starań, aby tak zwana „rewolucja śmieciowa" w naszej Gminie przebiegła jak najłagodniej. Wprowadziliśmy bardzo niskie opłaty, uzgodniliśmy, że wpłaty dokonywane będą w systemie kwartalnym, w ustalonych terminach: do 10 lutego, do 10 kwietnia, do 10 lipca i do 10 października danego roku.

          Niestety obecnie ten korzystny układ przestał należycie funkcjonować. Pomimo upływu terminu wpłaty (do 10 lipca 2014r.) bardzo wiele osób nie uiściło opłaty śmieciowej.

          Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinniśmy wysłać do wszystkich naszych dłużników wezwania do zapłaty, co powoduje doliczenie do opłaty śmieciowej także kosztów pocztowych. Rozumiejąc trudną sytuację wielu rodzin i nie chcąc pogłębiać jej jeszcze przez koszty upomnień- bardzo proszę o jak najszybsze dokonanie zaległych opłat za odbiór śmieci na znane Państwu indywidualne konta bankowe.

          Wszelkie informacje na temat w/w opłat udzielane są w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Godziesze Wielkie lub pod nr telefonem  62 76 11 089 wew. 20.

          Bardzo Państwa proszę o stosowną reakcję na ten apel.

 

                                                                                  Z poważaniem

                                                                       Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                             /-/ Józef Podłużny