Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: " Analiza na potrzeby aktualizacji uwzględniającej miejski obszar funkcjonalny Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej w planie zagospod

 

Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: "Analiza na potrzeby aktualizacji uwzględniającej miejski obszar funkcjonalny Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej w planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego"

  

Projekt dokumentu pn.: "Analiza na potrzeby aktualizacji uwzględniającej miejski obszar funkcjonalny Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej w planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego".

  

Formularz zgłoszenia uwag do projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej