Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Godziesze Małe.

Informacje na stronach internetowych Gminy Godziesze Wielkie realizujących przedsięwzięcia dofinansowanych ze środków NFOŚiGW.