Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2014 roku

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2014 roku

Załącznik nr 1 do informacji (dochody)

Załącznik nr 2 do informacji (wydatki)

Załącznik nr 3 do informacji (zadania inwestycyjne)

Załącznik nr 4 do informacji (fundusz sołecki)

Załącznik nr 4 do informacji (fundusz sołecki)

Załącznik nr 5, 6 do informacji

Załącznik nr 7 do informacji

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za pierwsze półrocze 2013 roku

Załącznik nr 1 do informacji

Załącznik nr 2 do informacji