23.09.2014r. - Poradnik dla Mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie

Szanowni Państwo! 

               Od 1 lipca 2013 roku weszły w życie przepisy prawne regulujące nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi. Nasza Gmina musiała dostosować się do nowych zasad w myśl których zostaliśmy zobowiązani do przejęcia odpadów od wszystkich mieszkańców, aby w rezultacie spełnić w tej dziedzinie normy polegające na zmniejszeniu ilości odpadów trafiających na wysypisko i jednocześnie zwiększyć poziom recyklingu tworzyw sztucznych, papieru, szkła itd.

               Rok funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Godziesze Wielkie pokazał nam, że wybrany przez nas sposób rozliczania się z firmą odbierającą odpady komunalne od realnie odebranej tony odpadów, jak również prowadzona przez mieszkańców segregacja odpadów opłaciła się. Działania te pozwoliły nam bowiem na utrzymanie niskiego poziomu opłat pobieranych od mieszkańców.

               W związku z powyższym zachęcam Państwa do dalszego prowadzenia segregacji odpadów komunalnych i dla ułatwienia tego procesu przekazuję Państwu opracowany przez nas poradnik „Jak segregować odpady komunalne?”.  

               Liczę na to, że na zasadach dobrej współpracy udoskonalimy ten system, dążąc do jego potanienia, ale i podniesienia jego skuteczności, dla dobra środowiska w którym żyjemy.

Poradnik do pobrania                                                               

                                                               Wójt Gminy Godziesze Wielkie

                                                                     /-/ Józef Podłużny