21.10.2014r. - Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kolonia Kakawa.

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kolonia Kakawa.

Regulamin Rokowań wraz ze zgłoszenie uczestnictwa w rokowaniach.