Stowarzyszenie LGD7-Kraina Nocy i Dni ” zaprasza na spotkania związane z tworzeniem nowej strategii na lata 2014-2020

    

Stowarzyszenie LGD7-Kraina Nocy i Dni " zaprasza na spotkania
związane z tworzeniem nowej strategii na lata 2014-2020.

     

PRAGNIEMY POZNAĆ PAŃSTWA OPINIE ORAZ ZAPROSIĆ DO WSPÓŁTWORZENIA
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2014-2020

    

Szanowni Państwo !

   Mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych , przedsiębiorcy działający w obszarze aktywności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nocy i Dni".

    Kończy się okres wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania na lata 2007-2013, zapraszamy Państwa do dyskusji w ramach podsumowania tego okresu, a także współuczestnictwa w planowaniu wizji LSR na lata 2014-2020.
     Stowarzyszenie nasze rozpoczyna prace nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 i zaprasza wszystkich zainteresowanych z poszczególnych gmin należących do Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni „ do udziału w  II  już spotkaniu dotyczącym planowania kolejnego okresu programowania. Każdy głos, wskazujący potrzeby naszego obszaru będzie ważny i pomoże w stworzeniu dokumentu. Stwarza to większe perspektywy i możliwości pozyskania środków unijnych, ale również konieczność rzetelnej pracy nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 będącej faktycznym odzwierciedleniem potrzeb mieszkańców gmin  :Koźminek ,Opatówek ,Godziesze Wielkie ,Lisków ,Sieroszewice ,Mycielin ,Ceków -Kolonia, Żelazków, Blizanów oraz Gminy i Miasta Stawiszyn . Istnieje ogromna szansa rozwoju naszego regionu poprzez efektywne korzystanie z dotacji unijnych i dlatego tak ważne jest zatem aby już na etapie opracowywania założeń LSR zostały uwzględnione najważniejsze potrzeby mieszkańców „LGD 7 -Kraina Nocy i Dni" .

ZWRÓĆ NAM  UWAGĘ NA PROBLEMY WYSTĘPUJĄCE W TWOJEJ OKOLICY POKAŻ NAM SWOJĄ WIZJĘ ROZWOJU REGIONU MIEJ WPŁYW NA KIERUNEK ZMIAN TWOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY.

Weź udział w spotkaniu dn : 16.01.2015 r. (piątek), godz. 10:00- 14:00

Sala OSP Malaga w Koźminku  ,ul. Kościuszki 13 ,62-840 Koźminek

Zakres tematyczny spotkania:

 Udział w spotkaniu prosimy zgłosić do biura Stowarzyszenia „LGD7-Kraina Nocy i Dni" na adres mailowy: lgd7krainanocyidni@wp.pl ,  celem oszacowania liczby uczestników.

Stowarzyszenie „LGD7-Kraina Nocy i Dni „
ul. Kościuszki 7
tel. +48 62 76 37 068
    
e-mail:
lgd7krainanocyidni@wp.pl