Zmiana zarządzenia nr 4/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na obszarze Gminy Godziesze Wielkie

 

Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2014 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i Rad Sołeckich na obszarze Gminy Godziesze Wielkie