Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2014 roku

  

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2014 roku