Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 10 maja 2015 roku

 

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 roku o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Godziesze Wielkie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Uchwała nr IV/29/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Godziesze Wielkie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 07 kwietnia 2015 roku o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku   

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 kwietnia 2015 roku w sprawie listy kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

Informacja na temat udostępniania spisu wyborców

Apel Państwowej Komisji Wyborczej do Wyborców - w sprawie spisu wyborców

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Informacja o miejscu głosowania

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie nr 44/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenie nr 43/2015 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 18 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Godziesze Wielkie

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 maja 2015 roku