Ważne zmiany dla rolnika wykonującego umowę zlecenie lub pełniącego funkcję w radzie nadzorczej

    

Komunikat Pani Marii Wróblewskiej
Dyrektora OR KRUS w Poznaniu