Informacja dotycząca dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie

    

INFORMACJA

dotycząca dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

na terenie Gminy Godziesze Wielkie


          Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

Szczegółowe zasady dofinansowania z budżetu Gminy Godziesze Wielkie określone zostały w uchwale nr III/14/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie oraz w uchwale Nr IV/25/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 13 lutego 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych  oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie.

W związku z powyższym zainteresowane osoby proszę o składanie wniosków do Urzędu Gminy Godziesze Wielkie. Kwota dotacji na budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków stanowić będzie poniesione i udokumentowanie koszty nie więcej niż 1 500 zł. W budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2015r. zaplanowane zostało na ten cel 12 000 zł.

Wszelkie informacje  można uzyskać w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy Godziesze Wielkie lub pod numerem telefonu 62 76 11 089 wew. 20.

                                                                                  Zastępca Wójta Gminy
                                                                                     Alicja Jędrasiewicz

 

Uchwała nr III/14/2014 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie

 

Uchwała nr IV/25/2015 Rady Gminy Godziesze Wielkiez dnia 13 lutego 2015 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie 

 

Wniosek o udzielenie dofinansowania z budżetu Gminy Godziesze Wielkie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Godziesze Wielkie