Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2015 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2015 roku

Załącznik nr 1 do informacji