2014

 
Sprawozdanie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok
 
 
Korekta sprawozdania Wójta Gminy Godziesze Wielkie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok