Konferencja podsumowująca projekt "Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"

  

 

 

Program konferencji