Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2015 roku

  

   Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2015 roku