XI sesja nadzwyczajna odbędzie się 2 października 2015 roku

 

 

               Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Godziesze Wielkie która odbędzie się w piątek 2 października 2015 roku o godz. 1130 w sali obrad Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji, przyjęcie porządku obrad.

  2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

    a) przejęcia od Powiatu Kaliskiego zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych,

    b) zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2015 rok,

    c) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2015-2022,

  3.    Zapytania i wolne wnioski.

  4.    Zamknięcie obrad sesji.

                                               Przewodnicząca Rady Gminy Godziesze Wielkie
                                                                    
Mirosława Kobyłka