Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich informuje, iż otrzymał do publicznego wglądu uproszczony plan urządzenia lasów na terenie Gminy

   

OGŁOSZENIE

 

         Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich informuje, iż otrzymał do publicznego wglądu uproszczony plan urządzenia lasów na terenie Gminy.

W terminie 30 dni (do 15 listopada 2015 r.) zainteresowani właściciele lasów mogą też składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu planu urządzenia lasów, co stanowić będzie podstawę naliczenia podatku.

Plan wyłożony jest w pokoju Nr 7 Urzędu Gminy w czasie pracy Urzędu.

                                                Józef Podłużny
                                                 Wójt Gminy