Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2015 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2015 roku