Komendant Komisariatu Policji w Opatówku zaprasza mieszkańców Gminy Godziesze Wielkie do udziału w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa

 

Debata Społeczna