Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2016 roku

     

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
w 2016 roku

   

Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi:
86,00 zł x  ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:


1 - 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

.

W 2016 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, czyli osoba fizyczna , prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  należy złożyć w Urzędzie Gminy w Godzieszach Wielkich, pok. nr 3 - biuro podatkowe .

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

2.  Załącznik nr do wniosku - zestawienie  faktur VAT

     

Podstawa prawna: