Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2015 roku

    

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2015 roku