Zakup i nasadzenie drzew ozdobnych na terenie wsi Godziesze Wielkie, Gmina Godziesze Wielkie – jako poprawa krajobrazu rolniczego

Zakup i nasadzenie drzew ozdobnych na terenie  wsi Godziesze Wielkie, Gmina Godziesze Wielkie –  jako poprawa krajobrazu rolniczego