Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2008 rok

Sprawozdanie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2008 rok

Wykonanie budżetu - dochody

Wykonanie budżetu - wydatki

Zadania inwestycyjne w 2008 roku