2015

Sprawozdanie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok