Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2016 roku

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2016 roku