Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2016 roku

 

Zarządzenie Nr 219/2016 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 za pierwsze półrocze 2016 roku