Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2016 roku

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za III kwartał 2016 roku