Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie z IV kwartał 2016 roku

  

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie z IV kwartał 2016 roku