Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2016 rok

 

Zarządzenie Nr 299/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 09 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za rok 2016

    Załącznik nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

    Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2016r.

Uchwała Nr SO 0954/2/1/Ka/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami