Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2016 rok

   

Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2016 rok