Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie Kadencja 2006-2010

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie jest udostępniany zainteresowanym w godzinach pracy Urzędu Gminy w pokoju nr 5 (parter). Przeglądanie dokumentów może być dokonywane wyłacznie w obecności pracownika Urzędu.

Poniżej zamieszczamy Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie,

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Godziesze Wielkie Kadencja 2006-2010