Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2017 roku

   

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I kwartał 2017 roku