27.04.2017r.-Harmonogram odbioru selektywnie zebranego popiołu oraz odbioru folii rolniczej z gospodarstw rolnych, hodowlanych, ogrodniczych

   

              Informuje się, że ustalony został harmonogram odbioru selektywnie zebranego popiołu. Wyznaczone zostały następujące terminy z podziałem na obsługiwane miejscowości:

Popiół odbierany będzie zgodnie z listą nieruchomości, których właściciele zgłosili się w 2015, 2016 i 2017 roku i pobrali worki do tego celu przeznaczone. Worki należy wystawić, w wyznaczonym dniu, przed posesję, do godziny 700.

Jeżeli ktoś z Państwa jest jeszcze zainteresowany włączeniem się do w/w akcji bądź posiadacie Państwo worki z wcześniejszej zbiórki popiołu bardzo proszę o kontakt pod numerem: 062 76 11 089 w. 20.

UWAGA!
Bardzo prosimy, aby popiół, który Państwo oddajecie nie był zanieczyszczony innymi odpadami. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zanieczyszczeń, popiół nie zostanie odebrany.

********************************************************* 

                  Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, że przeprowadzona zostanie akcja odbioru folii rolniczej z gospodarstw rolnych, hodowlanych, ogrodniczych itp. na terenie naszej Gminy.

W związku z powyższym, jeżeli posiadacie Państwo: folię po sianokiszonce - stretch (folia miękka, w kolorach białym, zielonym lub szarym), folię po kiszonce (czarna lub czarno-biała), folię ogrodniczą tunelową lub perforowaną z wyjątkiem podkładowych i włóknin oraz zużyte worki po nawozach sztucznych, bardzo proszę o kontakt z pracownikami Urzędu Gminy, pokój nr 7, tel. 62 76 11 089 w.20 celem zapisania się na listę osób chcących bezpłatnie i w nieograniczonej ilości oddać w/w odpady.

Dokładny termin odbioru powyższych odpadów problematycznych zostanie podany po ustaleniu ilości rolników zainteresowanych włączeniem się do przedmiotowej akcji.

                                                                                        z up. Wójta Gminy
                                                                                       Alicja Jędrasiewicz
                                                                                    Zastępca Wójta Gminy