Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2017 roku

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za II kwartał 2017 roku