Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za pierwsze półrocze 2017 roku

  

Zarządzenie Nr 341/2017 Wójta Gminy Godziesze Wielkie z dnia 25 lipca 2017 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Godziesze Wielkie, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za pierwsze półrocze 2017 roku