Informacja z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I półrocze 2009 roku

 

Informacja Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za I półrocze 2009 roku

Dochody - wykonanie za I półrocze 2009 roku

Wydatki - wykonanie za I półrocze 2009 roku

Zadania inwestycyjne - wykonanie za I półrocze 2009 roku