Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2017 roku

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Godziesze Wielkie za IV kwartał 2017 roku